Lenka Bartůňková aktuálně   profil   spolupráce   projekty   kalendář   kontakt        
   

 

 Lenka Kniha Bartůňková - choreografka, tanečnice a profesorka současného tance založila dne 11.1 2010  organizaci - spolek FARO, který je zaměřen především na umělecký obor tanec a však i mimo jiné je otevřen divadlu, hudbě a visual art. FARO si klade za cíl být místem setkání na tak obsáhlém moři současného umění.Umožňuje spolupráci umělců ze jmenovaných oborů pro vytvoření různých  interních i sitespecific projektů. Zároveň jeho další důležitou složkou jsou vzdělávací programy - semináře, workshopy.

V současné době se nabízí víceméně celý repertoár, ale i spolupráce pro vytvoření nových projektů přímo pro klienta - divadla,festivaly, přehlídky, open air prostory.

 

AKTUALNE 2016       

 

 sobota 18  /   10:00-12:00  /   Divadlo 29 WORKSHOP SOUČASNÉHO TANCE S LENKOU KNIHOU BARTŮŇKOVOU Taneční workshop  se soustředí na fyzické prožívání a uvědomování si vlastního těla a prostoru, ve kterém se tanečník pohybuje, na fyzickou interakci se zemí/podlahou, s partnerem, se skupinou. Bude se věnovat i tomu jak využít zem/podlahu ve spolupráci s tělem partnera jako opěrný systém, jak si uvědomovat prostor vně a uvnitř našeho těla a jak s ním pracovat, jak své tělo uklidnit. Workshop je určen jak začátečníkům, tak i zkušeným tanečníkům. Přihlášky a další informace: Tereza Krejčířová, tel.: 725 538 217, e-mail:  schovejse@seznam.cz. Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektů Ostrovy v pohybu, který je realizován za podpory  Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.       účastnický poplatek: 200 Kč  

 

 

 

 

JAKO PEDAGOG NABíZí TYTO TECHNIKY: 

Taneční hodina může být vedena i v angličtině,či ve španělštině.

 

 

Taneční workshopy  

1.část : Technická hodina současného tance :  taneční hodina se skládá z principů technik: release technik, Floor work (pohyb na zemi) v propojení s prvky break dance. Technika je založena na základech přirozeného vývoje člověka : 1.stádium novorozeně (embrio, polohy v leže) 2.stadium batole, zvíře ( polohy na čtyřech,) 3, stadium člověk - postoj.Technika se zabývá  vztahem těla v prostoru v jakém se nalézá a podlahou, jakožto opěrného systému.Vychází z gravitace a jejího využití pro pohyb a to ať k různým způsobům pádů,skluzů a skoků, ale taky k využití vlastní váhy těla pro volnost pohybu ve svalech a kloubech.Taneční hodina se skládá taktéž z rehabilitačních cviků založených jako prevence proti zranění.

 

 

 

 

2 část:  Improvizace / Body - mind - team - building / contact improvization

 

Tato technika není založená na krokových variacích, ale na bázi různých cvičení a her, které jsou koncipovány v souladu se zaměřením se na práci s těžištěm váhou a používáním fyzikálních principů přímo v akci. Soustředí se na probuzení a použití reflexu a instinktu, předávání si důvěry a interakci se skupinou. Jedná se o pohybovou hodinu, kde se pracuje s partnerem a se skupinou. Respekt, naslouchání sebe a ostatních ve skupině je hlavní myšlenkou semináře. Tato technika umožňuje komukoliv pochopit její základy, na kterých se rozvíjí fantasie a osobní, pohybový i komunikační růst každého z nás.

 

 

3.část : Taneční hodina současného moderního tance pro děti:  Technika / Improvizace

Věk:  ( 5 -9 let )  ( 10 - 15 let )

 

  L.Kniha Bartůňková jako profesor tance působila v:

Duncan Centre

HAMU - nonverba

British school : kurzy taneční průprava a tvorba s dětmi

Cirqueon - prostor pro nový cirkus