Orbis pictus

(duet)

video odkaz: https://vimeo.com/57522035


„Chvíle, která je mým životem a obrazem mého světa.“ Duet, inspirovaný Červenou knihou Carla Gustava Junga, dekonstruuje přirozenost lidství pomocí vědomých i nevědomých binarit. Dosažení transcendence znemožňuje naše schopnost definovat sebe sama pouze díky vyhranění se vůči okolí. Inscenace Orbis pictus je introspektivní taneční poutí, která si pohrává s obrazy kolektivního nevědomí.

„Má řeč je nedokonalá. Mluvím v obrazech ne proto, abych se blýskal slovy, ale z neschopnosti nalézt slova. Jinak než v obrazech nejsem schopen slova hlubiny vyslovit.“ (C. G. Jung, Červená kniha)


Koncepce a choreografie: Lenka Kniha Bartůňková/ Michal Záhora
Účinkují: Dagmar Chaloupková, Michal Záhora
Hudba: Carlo Natoli
Kostýmní spolupráce: Mariana Novotná
Světelný design a scénografie: Jan Komárek
Světla: Jiří Hajdyla
Grafika: Jana Baladová
Foto: Aneta Šebelková, Adam Hruška / DIOD Jihlava
Koproducent: Tanec Praha o. s. / divadlo Ponec
Produkce: Honza Malík & Nanohach o. s.

Za podpory: MK ČR, Hl. m. Praha, DIOD – divadlo otevřených dveří Jihlava, Pap-rna Plzeň, Konzervatoř Duncan centre