Ryba

vizuální taneční divadlo

Snově laděné dílo vyprávějící o pouti jedné ryby plující napříč oceánem. Inscenace zachycuje útržky reálných příběhů a přenáší diváka do Galície, kde podle dřívějších představ lidí „končil svět”. Historie Galície má keltské kořeny, spojené s bájemi a příběhy o čarodějnicích, o moři a rybářích, kteří byli a jsou dodnes na něm závislí. Ryba je tedy o cestě a hledání na širém moři, ve kterém se promítnou útržky reálných příběhů ze života.

Představení kombinuje prvky uměleckých směrů tanec, divadlo, živá i reprodukovaná hudba. Zachycuje dobu přesně od úsvitu do setmění a přenese diváka na místo, kde se setkávají postavy s útržky svých životních příběhů a kdy se člověk sám sebe ptá, jestli se ocitá v realitě, anebo ve snu.


foto: V. Brtnický

Choreografie, dramaturgie a režie: Lenka Kniha Bartůňková
Asistentka choreografa: Lotte Nouwkens
Interpretace: Johana Matoušková, Eliška Kašparová, Lenka Kniha B., Jan Březina, Cyril Šajch, Matěj Halaš, Jiří Jelínek.
Světelný design: Pavel Kotlík
Hudba: Stanislav Abrahám
Scénografie a kostýmy:  www.atelierkrea.cz
(Minutáž: 60 min.)


foto: V. Brtnický

O projektu

Část prostředků, které Lenka získala na vytvoření této inscenace s Cenou SAZKY, vyhradila na podporu mezinárodního setkávání umělců a ve spolupráci s Institutem Cervantes pozvala do Čech na úvod zkoušení dva vynikající tanečníky ze španělské skupiny Entremans. Armando Marten a Ana Beatriz Peréz přijali pozvání pro workshop, aby v srpnu pracovali s vybranými interprety nově vznikajícího představení a předali jim část své taneční techniky práce s partnerem. Úvodní část tréninku byla přístupna také pro veřejnost, aby i ti, kdo cenu SAZKY nezískali, měli možnost obohatit své zkušenosti setkáním s těmito profesionály.