Knihovna

duet

Ocenění: 2008 cena Sazky za objev v tanci

Video: https://vimeo.com/manage/videos/203363497

„Veškerá vědění, pocity a naše myšlenky jsou uschovány mezi listy knih nespočetných. Potřeba sebevyjádření, nutnost zanechání čehosi po sobě, po konci své vlastní existence, tu vždy byla a stále přetrvává. Grafické vyjádření je historickým obrazem lidstva, který se stále mění. Kniha je okno, kterým můžeme nahlédnout do lidské duše a světa fantazie. Je to jeden ze způsobů, kterým se můžeme podělit a oslovit druhé. Je to cesta na které se myšlenka i vlastní já stávají nesmrtelnými“.

Taneční duet inspirován meditační skladbou „Zvuky v knihovně„ od Rutman Steel Cello Ensemble. První verzi choreografie bylo možno shlédnout v zahajovacím večeru choreografické soutěže Jarmily Jeřábkové v divadle Duncan centre, kde v předešlém roce (2005) získala Lenka Kniha B. první cenu za choreografii Libera me. Později byl tento duet rozveden a v roce 2008 získal hlavní ocenění v choreografické soutěži Cena Sazky za objev v tanci v České republice.

Choreografie: Lenka Kniha Bartůňková.
Interpretace: Lotte Nouwkens, Dagmar Chaloupková,
Světelný design: Jan Komárek, Jan Rous
Hudba: Rutman´Steel Cello Ensemble
(Minutáž: 20 min.)