Kolombína

(Minutáž: 3 min.)
Taneční divadlo
Interpretace: Lenka Kniha Bartůňková
Hudba: Puccini: Gianni Schicci: O mio babbino caro
Poetické a lehce komické taneční loutkové sólo, vypovídající o lásce, touze a lehkosti bytí.