30.6 – 5.7. 2023 – Tančím, protože jsem / Pulsace

Taneční pohybová dílna je otevřená všem, kteří hledají novou formu vyjádření se jinak než verbálně, a kteří se zajímají o hledání vlastních fyzických možností a pohybového materiálu.

Jak můžeme projevit svou představivost skrze pohyb? Jak reaguje naše tělo na externí impulsy, jako je zvuk a kontakt?

Hlavním tématem workshopu bude im(puls). Budeme zkoumat impuls za pomoci práce s partnerem i bez partnera. Workshop bude cestou objevování sebe sama, svého potencionálu, svých hranic. Vrátíme se zpět k probuzení našich smyslů a instinktů. Budeme pracovat převážně na bázi taneční pohybové improvizace, která bude postavena na principech práce s těžištěm a prouděním energie v těle. Budeme využívat principy z tanečních technik, jako je Kontaktní improvizace a Flow technika.

Veškeré informace a přihlášky naleznete: https://ustek5.cz/akce2023/kreativnidny