Pedagogická činnost

Svou pedagogickou činnost realizuji a rozvíjím s profesionály i amatéry a to napříč generacemi. Jako lektorka tance jsem působila na taneční konzervatoři Duncan Centre, Hamu, Amu, Britisch school, Kulturní centrum Chodov KC Zahrada – Cirkusová školka, Cirqueon (prostor pro nový cirkus), Artual, Pohled pracoviště. Studovala jsem taneční techniky: Duncan technika, Graham technika, Limon technika, Hawkins technika, Laban technika, Cunningham technika, Street dance, Flamengo, Český lidový tanec.

Současnou taneční techniku, kterou vyučuji, vychází z osobních zkušeností a poznatků, které jsem během svého života nastřádala a ze kterých čerpám. V lekci kombinuji prvky vyjmenovaných technik, dle potřeb a stupně pokročilosti studentů. Lekce mohu zaměřit čistě na samostatnou techniku dle vašeho výběru

Nabízím pravidelné lekce a workshopy. Lekce jsou určeny široké veřejnosti. Lekce vedu v českém, anglickém či španělském jazyce

V případě vašeho zájmu a vaší poptávky mne neváhejte kontaktovat.

Techniky, které vyučuji

  • Současný tanec
  • Improvizace – Kontaktní improvizaci “Body – mind – team building”
  • Floor work
  • Technika Flow
  • Balet
  • Graham technika
  • Limon technika
  • Pilates technika
  • Pohyb, tělo a hlas

Charakteristika technik

Současný tanec – technika

Taneční hodina se skládá z principů technik: Release technik, Limon technik, Flow technika, Floor work, (pohyb na zemi) v propojení s prvky break dance. Technika je založena na principech přirozeného vývoje člověka: 1. stádium embrionální – polohy v lehu (novorozeně – rozvíjení těla jako květu) 2. stadium batole – (polohy zvířete – na čtyřech) 3. stadium-vzpřímený postoj

Technika se zabývá uvědomováním si vnitřního i vnějšího prostoru, kontaktem s podlahou a jejímu využití jakožto hlavního opěrného systému. Zabývá se působením gravitace a jejího využití pro pohyb a to ať k různým způsobům pádů, skluzů a skoků, ale taky k využití vlastní váhy těla.


Improvizace / Body-mind – team – building / Kontaktní improvizace

Tato technika není založená na krokových variacích, ale na bázi různých cvičení a her, které jsou koncipovány v souladu se zaměřením se na práci s těžištěm váhou a používáním fyzikálních principů přímo v akci. Soustředí se na probuzení a použití reflexu a instinktu, předávání si důvěry a interakci se skupinou. Jedná se o pohybovou hodinu, kde se pracuje s partnerem a se skupinou. Respekt, naslouchání sebe a ostatních ve skupině je hlavním principem semináře. Tato technika umožňuje komukoliv pochopit její základy, na kterých se rozvíjí fantasie a osobní, pohybový i komunikační růst každého z nás.


Flow technika

SONY DSC

Tato technika se inspiruje a vychází z principu přírodního živlu větru a vody. Zakládá si na lehkosti a pružnosti těla. Využívá dinamiku, gravitaci a možnosti spirály. Zabývá se impulsem a reakcemi těla. Je to technika, která je založena na lehkosti těla v pohybu a v prostoru.

Současný tanec pro děti / Taneční pohybová výchova

Lekce se hravou metodou zaměřují na všeobecný motorický rozvoj a sociální cítění dítěte. Podporuje se dětská fantazie a schopnost pohybového vyjádření se. Děti se učí pracovat vědomě se svým tělem a poznávají jeho originalitu i možnosti. V hodinách si děti budou zdokonalovat rytmiku, koordinaci, paměť a spolupráci ve skupině. V lekcích se klade důraz především na práci a správné držení těla. Kurz je sestaven ze směsi tanečních technik jako technika Duncan , Floor work (Pozemní technika), Improvizace, Kontaktní technika a prvky Pilates techniky.

Taneční lekce jsou koncipovány formou kreativních her, kde se dává důraz na přirozený zdravý pohyb každého dítěte. Rozvíjím osobní pohybové vyjádření dítěte a procvičuji jeho pohybovou paměť, fantasii a rytmiku. Děti jsou vedeny k tomu, aby se naučili naslouchat sama sebe, porozuměly svému tělu a spolupracovaly v kolektivu.

Věk:  (3 – 5 let )  (6 -9 let)  (10 – 15 let)


Balet pro děti 

Baletní průprava pro nejmenší je založena primárně na hravém rozvíjení fyzických dispozic každého dítěte. V prvé řadě se soustředí především na základy držení těla, hybnosti kyčelních kloubů, chodidel, síly středu těla a protažení celého pohybového aparátu. Klade se důraz na seznámení dětí s vlastním tělem, aby děti pochopily jak jej vnímat a jak s ním zacházet a pracovat. V hodině se pracuje s představivostí, která pomáhá dítěti pochopit dané baletní prvky a rozvíjí dětskou fantazii.

Věk: (3-5 let) (6-9 let) (10-15 let)

Lekce baletu vedu i pro širokou veřejnost v případě zájmu mne kontaktujte.


Body work out – kondiční trénink

Lekce je postavena na bázi kondičního tréningu. Vychází z Pilates techniky, která se zaměřuje především na posílení hlavního stabilizačního systému tzv. středu těla (pánevního dna, vnitřních břišních a zádových svalů) a na posílení a protažení svalových skupin celého těla. Metoda Pilatesovy techniky v sobě spojuje sílu, práci svalů a protažení celé svalové soustavy. Vyžaduje maximální soustředění na přesnost provedení. Formuje postavu, zlepšuje držení těla, rovnováhu a koordinaci.

O lekci: V lekcích budete vedeni především k naslouchání vlastního těla a poznávání svého potencionálu a svých limitů. Hlavní pozornost bude upřena na práci s dechem, protažením a posílením středu těla a ostatních partií vašeho těla. Hodina vychází z techniky Pilates, Graham techniky s prvky Yogy.

„Dosáhnete silnějšího a  pevnějšího těla s příjemným  pocitem protažení celé svalové skupiny. Budete se cítit dobře jak po fyzické, tak i psychické stránce.“

Vedu lekce skupinové: min. účast 4 osoby. Vedu lekce soukromé.

V případě zájmu mne prosím kontaktujte a domluvíme podmínky.


Kontaktní improvizace rodičů s dětmi

Kontaktní improvizace je jedno z odvětví technik Současného tance. Lekce je koncipovaná na spolupráci dítěte a rodiče. Formou pohybových her se seznámíte s různými tipy kontaktu a jeho principy jako například (tah, tlak, gravitace, práce s těžištěm) V lekci se pracuje s partnerem a se skupinou. Budeme se poznávat v neverbální rovině. Budeme hledat a upevňovat důvěru v partnera. Dítě ve svém rodiči a rodič ve své dítě.

Proto, aby mohl workshop proběhnout je minimální účast ve skupině 4 páry (dítě+rodič) V případě zájmu pro tuto lekci mne prosím kontaktujte.

Napište důvod vašeho zájmu o tento kurz, co vás k němu přivádí a v jaké roli byste se lekce účastnil (jako rodič, jako dítě). Co od lekce očekáváte? Těším se na setkání.

Pohybově hlasové dílny

Lekce se zaměřuje na práci s hlasem a pohybem. Je založená především na práci s dechem, kvalitami pohybu, hlasu a rytmu. Seznámíte se s vašimi možnostmi a to formou různých principů a her. Lekce je vhodná pro neprofesionální veřejnost.

“Hlas a pohyb jsou neslučitelně propojeny. Vyjadřuji vaši osobnost, vaše rozpoložení, vaše potřeby i nálady. Přijďte zkoumat, hrát si a odreagovat se od běžného života.”

Lekce jsou pro věkové skupiny: Děti (8-11 let) ( od 11-15 let) (od 15-18 let) Dospělí (20 – 30 let) (30 – 64 let) ( senioři od 65 dál)