Requiem – Dopis

(fyzické divadlo)


Fyzické divadlo, jakožto obraz různých výpovědí, myšlenek a vzkazů uzavřených ve zdech cel jedné dlouhé chodby.

“Poslední momenty života, poslední myšlenky a vzpomínky člověka odevzdávajícího svůj život za víru pro kterou žil. Dopis na poslední rozloučenou. Vzkaz všem, které miloval a kteří byli součástí jeho života. Poslední slova, která nemohla již být vyřčena”.

“Přijměte od Vašeho taťky ten nejkrásnější a také ten poslední pozdrav tam na Vás doma v mé krásné vlasti, za kterou umírám a rád dávám svůj život. Dnes 11. května v 1 hodinu odpoledne bylo mi sděleno, že bude vykonán rozsudek smrti.”

Antonín Bobek, 11.5.1943Taneční divadlo vychází z příběhu pradědečka (A.B) choreografky, který byl během 2. světové války odsouzen k trestu smrti za protifašistický odboj. Autorka čerpala z jeho dopisů a z autobiografické knihy „Válečná generace“ Miliče Jiráčka pobývajícího ve stejný čas ve věznici Plotsenzee. Autor prošel několika nacistickými věznicemi, v inscenaci se tak odráží střípky z životů vězněných. Pro choreografku se tím dokresluje příběh pradědečka – Antonína Bobka, kterého osobně nemohla poznat. Divákovi není předkládán dokument, ale pocit. Je předán vzkaz, který nemohl být vysloven.


První střípky choreografie vznikly těsně po příjezdu Lenky K. B. do rodné země, kdy byla presentována v lednu roku 2009 v divadle Duncan Centre. Téma tohoto projektu ji dlouho leželo v hlavě, jelikož se jedná o rodinou záležitost. Tématem je rozlučný dopis rodinného člena choreografky Lenky Knihy B. .(Antonína Bobka), který byl za 2 světové války jedním ze spolupracovníků protifašistické skupiny českých důstojníků Mašína, Balabána a Morávka, a který byl 11. května v roce 1943 popraven na popravišti Plotzense v Berlíně. Na základě materiálů, které byly choreografce později věnovány (kniha od Miliče Jiráčka “Válečná generace”) a které se velmi úzce propojují s tématem, byla choreografie rozvedena a uvedena na půdě divadla konzervatoře Duncan Centre. V roce 2013 bylo toto téma znovu otevřeno a choreografie byla  rozvedena a to do podoby site-specific, kdy se přizpůsobuje prostoru ve kterém je divák aktivně zapojen a stává se tak součástí děje představení.

Koncept, choreografie a režie: Lenka Kniha B.

Interpretace: V. Konvalinka, J. Březina, P. Opavský, Pedro Domingo Prazeres,L. Kniha B., N.Šilarová, L. Nouwkens, J. Matoušková, Jacgues Eloi Genot, Jiří Kniha, Števo Capko.

Asistentka choreografie:Lotte Nouwkens

Hudba a zvuk: Michal Konvalinka

Světelný design: Radek Pytelka

Scénografie: Janek Rous ve spolupráci s L. Kniha B.

(minutáž 60 min.)


foto: V. Brtnický
foto: V. Brtnický